Live Blind

Ett exempel där en spelare satsar en mörk satsning och har på så sätt tillåtelse att höja även om ingen annan spelare har gjort de. Kallas även för "Option".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ