Little Dog

En ickestandard hand som ibland, i hemma spel, har givits ett visst värde, fem kort mellan två till sju med inga par rankas över "Big dog" men under stege.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ