Liner

Ett ansiktskort. I och med att du kan se en linje som går runt om kortet när du smyger upp för att se dess valör. Denna linje finns inte på kort under Knekt.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ