WSOP 2018

Limp In

Att börja rundan med att syna istället för att höja.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ