Limit

Gräns. De maximala antalet satsningar eller höjningar som är tillåtet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ