Leader

Namn på den spelare som satsar först i en pott.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ