Lead

Namn på den handling en spelare gör som är först att satsa i en pott.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ