Lay Odds

Att ge fördelaktiga odds till ens moståndare.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ