Lay Down Your Hand

När en spelare lägger sig.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ