Key Hand

En nyckel hand. Under pågående turnering så kommer en hand som visar sig vara vändpunkten för spelaren i denna turnering. Detta på gott eller ont. Därför kallas denna hand för en nyckel hand eller "Key hand".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ