Jog

En ojämnt staplad kortlek som en som fuskar använder sig av för att visa sin partner vart han ska kupera kortleken.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ