Jackson Five

En hand som består av ett par i knektar och minst en femma. A hand with a pair of Jacks and at least one Five.
Usage: Även kallad för "Rock and Roll". Har sitt ursprung ifrån Motown sjungande gruppen Jackson Five där popkungen Michael Jackson började sin karriär.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ