Jackpot

En prispott eller jackpot som tilldelas en spelare som uppfyller dom förbestämda kvar som ställts. Exempel: en spelare kan erhålla en så kallad "Bad beat" jackpot om han skulle förlora med en hand som består av ett fyrtal eller bättre.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ