Jack Up

Höjning. Att göra en höjning.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ