Intentional Flashing

Avsiktlig visning av kort. Att avsiktligen visa ett eller fler av sina mörka kort för motståndaren.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ