Insurance

Försäkran. Ett försäkran mot när någon gått in med alla sina marker och denna spelare som då är med i potten kan då göra en satsning som garanterar en utbetalning av ett förbestämt belopp om motståndaren vinner potten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ