Indexing

En teknik en spelare som fuskar använder sig av för att märka kort med antingen hans nagel eller en apparat.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ