In

Kvar. Att stanna kvar i en pott.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ