In the Middle

I mitten. Den position en spelare har som sitter mitt i mellan två spelare som höjt. Denna spelare kallas även för mellan man "Middle man".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ