In Action

Den tid då en spelare är involverad i att spela en hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ