Improve

Förbättra. Att förbättra sin hand genom att träffa ett kort.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ