Idle Card

Oförändrad hand. Ett kort som delas ut men som inte har något värde för din hand.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ