Hot Hands

En serie av hög valörs händer.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ