Hole Card

Hole Card eller hålkort som det kallas på svenska är de kort som en spelare tilldelas i ett floppspel så som Omaha eller Texas Hold´em. Nu förekommer det även hålkort i stötpoker. Dessa hålkort är personliga och får endast användas av de som de tilldelats till. Antalet hålkort varierar baserat på vilken speltyp det gäller och hur många hålkort som måste användas är även det baserat på speltypen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ