Gutshot Straight

En sprucken stege som som fylls. Du har t ex 8-9 på handen och floppen kommer 7-5-2. På fjärde gatan så kommer 6:an och då fyller du din spruckna stege.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ