Grinding

Mala på.Att spela med en still som innebär låg risk och medelmåttig förtjänst över en längre period.

Användning: Som i meningen "Tony har malt på vid $5/$10 limit hela denna månad".

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ