Go All In

Att ställa in alla sina pengar eller marker i ett pågående spel.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ