Gambling

Att satsa pengar, riskera pengar, gentemot ofördelaktiga odds.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ