Full House

Kåk. Tre kort av samma valör samt två andra kort av samma valör. Alltså en triss, 8-8-8, och ett par, 7-7. Detta utgör en kåk.
Usage: Tre åttor och två sjuor utgör en kåk, kallas även för åttor över sjuor. "Eights full of sevens"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ