Four of a Kind

Fyrtal. Fyra kort av samma valör. Även kallat "Quads"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ