Flush

Färg. Fem kort oavsett valör som är i samma färg.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ