Flush Draw

Färgdrag. När en spelare har fyra kort i samma färg och hoppas på att byta till sig ett femte och då få sin färg.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ