Floating

När en spelare synar efter floppen med en svag hand, enbart på grund av att denne spelare inte tror att motståndaren har en stark hand. En floater följer gärna upp med att satsa på turn, för att där vinna potten genom att få sin motståndare att lägga ner sin svaga hand.

Användning: Detta fungerar bäst mot oerfarna och svaga spelare. Position är också en nyckelfaktor. Idealiskt mot spelare som tar ett skott på floppen men som lugnar ner sig efter turn och checkar.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ