Floater

Detta är vad en spelare kallas för när han utövar de som kallas för floating, synar efter floppen med en svag hand enbart på grund av att han tror att motståndaren sitter med en svag hand där han som Floater har för avsikt att försöka sno åt sig potten efter turn. Fungerar enklast mot svaga eller oerfarna spelare. Högrisk spel som kan ge bra utdelning om spelaren lyckas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ