Flat Limit

Platt gräns. En variant av "Fixed limit", men där alla satsningar är av samma valör till skillnad mot vanlig "Fixed limit" där satsningarna höjs i runda tre.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ