Flashed Card

Exponerat kort. Ett kort som delvis visats för spelarna.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ