Five of a Kind

Femtal. Fem kort av samma valör. Kan dock inte förekomma i en 52 korts kortlek såvida jokrar inte förekommer.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ