Fill

Fylla. Att jaga ett kort för att fylla en femkorts hand så som stege, färg, kåk eller färgstege.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ