Fifth Street

Femte kortet, femte gatan och även kallad "the river". I flop spel så representerar detta kort de femte öppna kortet på bordet och den sista rundan av satsning. I stötpoker så är detta de femte kort som tilldelas spelarna och också den tredje rundan av satsning.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ