False Openers

Falsk öppnare. En hand som öppnade spelet utan att uppfylla dom krav som ställs för att kunna öppna.

Användning: Exempel. I spelet knektar eller bättre så måste spelaren sitta med minst ett par i knektar för att kunna öppna spelet och börja satsa. Om en spelare som sitter i slutet på bordet och inget har öppnat spelet ännu så kan denna spelare, som kanske då sitter med fyra kort i färg, öppna spelet i hopp om att träffa sin färg. Denna spelar kallas då för en falsk öppnare "False Opener". I regel som måste den som öppnar potten visa vad det var han eller hon öppnade med. Kan detta inte göras så kan personen heller inte vinna potten.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ