Eldest Hand

Första spelaren direkt till vänster om den som ger.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ