Edge

En position där man har en fördel.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ