Drawing Hand

En hand som måste förbättras om den ska kunna vinna. Kan ofta gälla färg eller stege.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ