Draw Snow

(Í bytes poker) att bluffa före och efter ett byte.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ