Draw Out

Att förbättra sin hand så att den slår motståndaren, där motståndaren hade en bättre hand än dig innan du gjorde ditt byte. .

Användning: Som i meningen. "Steve (Drew out) John genom att träffa sin stege på de sista kortet."

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ