Draw For Seats

En metod för att se vart varje spelare ska sitta. Varje spelare drar ett kort ur leken. Spelaren med de högsta kortet sätter sig på plats 1, spelare med de nästa högsta kortet på plats 2 och så vidare tills alla spelare erhållit en plats. Om en eller flera spelare skulle sitta med samma valör på kortet så avgörs det av vilken färg respektive spelare har. Högst färg sätter sig först. (Spader, hjärter, klöver och ruter)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ