Draw For Deal

Att dra ett kort för att se vem som får de högsta.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ