Draw Dead

Ett uttryck som används och som innebär att även om du jagar en hand och skulle lyckas få in den så spelar de ingen roll då motståndaren sitter med en så pass bra hand som du omöjligt kan slå med den uppsättning kort du har.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ