Down and Dirty

De sista mörka kortet som delas ut i sjukorts stötpoker.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ