Double Up

Att dubbla sina marker genom att ställa in hela sin hög i en pott och vinna den.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ